TRYSKACÍ MÉDIA (BALOTINA)

Strahlmittel - Beads for Impact Surface treatment/Shot peening

MLECÍ/DISPERZNÍ MÉDIA (KULIČKY)

Mahl u.Disperzionkugeln - Microgrinding/Dispersion Beads

ZIRKONOVÉ MOUČKY

Zirkonoxidpulver - Zirconia powders

FILTRAČNÍ KŘEMELINY - BĚLÍCÍ HLINKY

Kieselguhr/Blleicherde – Diatomite/Bleaching Earths

KAOLIN PÁLENÝ

gebrannte Kaoline (Schamotte) - Calcined Kaolins (Shalegrog)

BAUXIT, KORUND, SiC

ŽÁRUVZDORNÉ MOUČKY A POSYPY

moučky a posypy pro přesné lití (metoda ztraceného vosku)

 Pulver/Stucco für Prezisiongiessereien  (Wachsausmelzverfahren)

 Powders/Stucco for Investment Casting (Lost Wax Process)

SÁDRY ŽÁRUVZDORNÉ

žáruvzdorné sádry pro přesné lití (blokové formy)

feuerfestegibs für Prezisiongiessen (Blockform)

Refractory Plaster for Investment Casting (Block Mould)

MAGMALOX

žáruvzdorné elektrotavené vyzdívky – feuerfeste elektrogegossene Ausmauerungen – Refractory Fused Linings

TURBOMILL RV3

perlové košové mlýny nové generace – Korbperlenmühle – Basket Beads Mills