Vítejte na našich stránkách! Firma REFRAMAT se zbývá již více než jedno desetiletí dovozy zejména žáruvzdorných surovin, elektrotavených žáruvzdorných vyzdívek pro hutě, žáruvzdorných sáder pro přesné lití, vláknitých žáruvzdorných izolací, speciální technické keramiky /tryskacích a mlecích médií/, zirkonových sloučenin, perlových mlýnů pro mokré mikromletí aj. z celého světa zejména pro české a slovenské odběratele, event. i do zemí Střední Evropy.

 __________________________________________________________________________________________________________________

REFRAMAT  a.s., CZ-14800 PRAHA 4, KLOBOUKOVA 1218/33

Tel./Fax:+420 271 736 960, M:+420 602 324 483, email:reframat@reframat.cz

IČ:27075249, DIČ:CZ27075249, OR MS praha oddíl B vl. 8530